KESS

KESS on Twitter...

Sgiliau ar gyfer yr Economi Wybodaeth (KESS)

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau ar gyfer yr Economi Wybodaeth (KESS) yn rhaglen Gydgyfeirio Ewropeaidd o bwys dan arweiniad Prifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru. Gan gael budd o Gronfeydd Cymdeithasol Ewropeaidd (ESF), bydd KESS yn cefnogi projectau ymchwil cydweithredol (Meistri Ymchwil a PhD), gyda phartneriaid allanol, wedi’u lleoli yn Ardal Gydgyfeirio Cymru (Gorllewin Cymru a’r Cymoedd). Bydd KESS yn parhau o 2009 tan 2014, ac yn darparu 400+ o leoedd PhD a Meistr.

Mae elfennau’r Meistri Ymchwil a PhD wedi’u cyfuno â rhaglen hyfforddi mewn medrau uchel eu safon, gan arwain ar Gymhwyster Ôl-radd mewn Datblygu Sgiliau.

Lansiwyd yr E-lyfr KESS yn swyddogol gan Jane Hutt AC at Nos Iau y 9fed o Orffennaf mewn cinio dathlu i’r prosiect. I ofyn am gopi o’r eLyfr ar gerdyn USB, ebostiwch Dr Penny Dowdney.

I gael mwy o wybodaeth am yr hyn y gallai KESS ei olygu i chi, cliciwch ar un o’r cysylltiadau isod:

Cysylltiadau KESS